TU women vs. Coastal Georgia - # - Thomasville Times Enterprise | Photos